Kategorie

Producenci

Ostatnio przeglądane

Kowalska Małgorzata ABC historii muzyki Zobacz większe

Kowalska Małgorzata ABC historii muzyki

58,00 zł

NPL052282

Nowy

1 Przedmiot

Więcej informacji

Obszerna praca systematyzująca wiedzę z zakresu historii muzyki, stanowi jedno z możliwych ujęć historii muzyki w zarysie.

Spis treści:

Przedmowa
Prolog
  Historia muzyki jako nauka
  Periodyzacja dziejów muzyki
  Początki muzyki
Starożytność
Grecja
  Znaczenie Grecji w obszarze kultur starożytnych
  System dźwiękowy i notacyjny
  Instrumenty muzyczne
  Formy i gatunki
  Zabytki muzyczne
Rzym
  Izrael
Kultura muzyczna w innych ośrodkach
Średniowiecze
Periodyzacja epoki średniowiecza. Rola Kościoła w średniowiecznej Europie
Monodia żredniowieczna - chorał gregoriański
  Geneza i zakres nazwy "Chorał gregoriański"
  Cechy chorału gregoriańskiego
  Msza
  Oficjum
  Tropy i sekwencje
  Dramat liturgiczny
  Systematyka śpiewów chorałowych
  Muzyka świecka wczesnego średniowiecza
  Kościoła wschodniego
  Początki wielogłosowości europejskiej - organum
Ars antiqua
  Geneza nazwy. Ewolucja organum. Klauzula, konduktus
  Początki motetu średniowiecznego
  Rozwój notacji
  Muzyka świecka - trubadurzy i truwerzy
Ars nowa
  Ośrodki, twórcy, gatunki, rozwój notacji menzuralnej
  Motet izorytmiczny
  Wielogłosowa msza cykliczna
  Muzyka świecka
  Linearyzm polifonii średniowiecznej
  Teoria muzyki w średniowieczu
  Między średniowieczem a renesansem - okres burgundzki
  Muzyka polska w średniowieczu
  Kultura muzyczna w Polsce pogańskiej
  W kręgu chorału gregoriańskiego
  Ars antiqua w muzyce polskiej
  Polska ars nova
  Na przełomie średniowiecza i renesansu
Renesans
Odrodzenie czy nowa epoka w muzyce? Geneza nazwy epoki, granice czasowe, ośrodki twórcy
Ogólna charakterystyka epoki renesansu
Muzyka religijna - podstawowe formy i najwybitniejsi twórcy
  Motet
  Msza
  Kanon
Świecka muzyka wokalna
  Pieśń
  Madrygał
Muzyka instrumentalna
Renesans w muzyce polskiej
  Polska kultura muzyczna w XVI wieku a europejski uniwersalizm sztuki
  Organizacja życia muzycznego w XVI-wiecznej Polsce
  Teoria muzyki w 1.połowie XVI wieku
  Twórczość muzyczna w XVI wieku
    Tabulatury organowe z 1.połowy XVI wieku
    Msze i motety w 2. połowie XVI wieku
    Pieśń w 2. połowie XVI wieku
    Muzyka instrumentalna
    Twórczość Mikołaja Zieleńskiego
Barok
Geneza nazwy epoki, granice czasowe, periodyzacja
Barokowa sztuka akompaniamentu improwizowanego - basso continuo
Formy i gatunki barokowe
Przemiany tonalne i temperacja stroju muzycznego
Muzyka wokalno - instrumentalna
  Opera
  Oratorium
  Pasja
  Kantata
  Angielski anthem
  Msza
Muzyka instrumentalna
  Rozwój instrumentarium. Nowe funkcje instrumentów. Formy, gatunki
  Sonata
  Concerto grosso
  Koncert solowy
  Suita
  Wariacyjność w muzyce baroku
  Fascynacja polifonią instrumentalną
Dwie największe indywidualności epoki baroku - Bach i Händel
  Johann Sebastian Bach
    Utwory wokalno-instrumentalne
    Utwory instrumentalne
  Georg Fridrich Händel
    Utwory wokalno-instrumentalne
    Utwory instrumentalne
Muzyka polskiego baroku
  Główne zagadnienia - uwarunkowania historyczne, ośrodki, organizacja życia muzycznego, styl dawny i nowy
  Twórczość wokalno-instrumentalna
  Twórczość instrumentalna
Przełom Baroku i Klasycyzmu
Specyficzne przemiany stylistyczne
Twórczość operowa
Muzyka klawesynistów francuskich
Klawesynowa twórczość Domenika Scarlattiego
Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha
Szkoły przedklasyczne
Klasycyzm
Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce
Reforma operowa Christopha Willibalda Glucka
Klasycy wiedeńscy
  Muzyka instrumentalna
    Symfonia
    Gatunki kameralne
    Koncert instrumentalny
    Sonata fortepianowa
    Temat z wariacjami i technika wariacyjna
  Muzyka wokalno-instrumentalna
Kompozytorzy współcześni klasykom wiedeńskim
Klasycyzm w muzyce polskiej
  Warunki życia muzycznego w Polsce w 2. połowie XVIIII wieku
  Muzyka sceniczna
  Muzyka religijna
  Pieśni i kantaty świeckie
  Muzyja instrumentalna
  Szkolnictwo w Polsce w 2. połowie XVIII wieku i na początku XIX wieku
  Polska kultura muzyczna w początkach w początkach XIX wieku. U progu romantyzmu
    Józef Elsner, Karol Kurpiński
    Inni kompozytorzy
Romantyzm
Romantyzm w sztuce XIX wieku
  Cechy warsztatu kompozytorskiego. Harmonika i instrumentacja
Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej
Kompozytorzy XIX w.
Formy i gatunki solowe w romantyzmie
  Pieśń solowa z towarzyszeniem fortepianu
  Miniatura instrumentalna
  Sonata. Wielkie formy solowe
Muzyka kameralna
Twórczość orkiestrowa
  Kontynuacja tradycji klasycznych w symfonii
  Programowa muzyka symfoniczna
  Koncert instrumentalny i inne formy solowe z udziałem orkiestry
Opera i inne formy sceniczne
  Ogólna charaktestyka
  Francja
  Włochy
  Niemcy
    Dramat muzyczny Wagnera i idea Gesamtkunstwerk
  Kraje słowiańskie
Wielkie formy wokalno instrumentalne
Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku
Romantyzm w muzyce polskiej
  Warunki życia muzycznego w Polsce w XIX wieku
  Fryderyk Chopin
  Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku
  Stanisław Moniuszko
  Wiolonistyka w twórczości Henryka Wieniawskiego
  Dwutorowość rozwoju muzyki polskiej w 2. połowie XIX wieku
  Kompozytorzy Młodej Polski
XX wiek
Uwagi ogólne
Impresjonizm
Ekspresjonizm
Dodekafonia
Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej
  Muzyka w Europie
    Igor strawiński
    Kompozytorzy francuscy
    Kompozytorzy włoscy
    Kompozytorzy niemieccy
    Béla Bartók
    Kompozytorzy czescy
    Siergiej Prokofiew i inni twórcy rosyjscy
    Muzyka angielska
  Muzyka amerykańska
Olivier Messiaen i jego uczniowie. Serializm i aleatoryzm
  Muzyka wykorzystująca nowe technologie produkowania i nagrywania efektów akustycznych
Zmierzch partytury?
Postmodernizm
Muzyka polska
  Karol Szymanowski
  Muzyka polska w latach międzywojennych
    W kręgu dawnych tradycji
    Nowe kierunki
  Muzyka polska w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie
  Muzyka polska po 1956 roku
  Graży Bacewicz
  Witold Lutosławski
  Kazimierz Serocki
  Tadeusz Baird
  Włodzimierz Kotoński
  Krzysztof Penderecki
  Wojciech Kilar
  Henryk Mikołaj Górecki
  Bogusław Schaeffer
  Inni twórcy
  Kompozytorzy polscy na emigracji
Epilog
Bibliografia
Indeks osób